Біографічний словник

Попов Опанас Ферапонтович

Попов Опанас Ферапонтович - це ... Що таке Попов Опанас Ферапонтович?
Попов (Афанасій Ферапонтович, 1828 - 1870) - письменник. Закінчив курс в Санкт-Петербурзькій духовній академії; складався драгоманом духовної місії в Пекіні і викладачем російської мови в пекінському училище. Першим друкованим працею Попова була стаття в "Віснику Промисловості" (1860, № 11): "Про митний і соляному зборі в Китаї за 1859 г.". У 1861 - 1862 рр. він друкував кореспонденції про російську торгівлі в Китаї в газетах "Амур" і "Кяхтинська Листок", в 1863 - 1864 рр. - в "Санкт-Петербурзьких Відомостях", де помістив кілька хороших нарисів побуту і звичаїв китайців. У 1865 р в "Известиях Імператорського Російського Географічного Товариства" поміщений його "Розповідь китайця про поїздку в Же-хе, літню резиденцію китайських богдиханом". Після смерті Попова надруковані його "Дорожні нотатки про Хань-коу і російських чайних фабриках" ( "Записки Імператорського Російського Географічного Товариства по відділенню Статистики", 1871, т. II).

Біографічний словник. 2000.