Біографічний словник

Погорецький Петро Іванович

Погорецький Петро Іванович - це ... Що таке Погорецький Петро Іванович?
Погорецький (Петро Іванович, 1740 - 1780) - відомий вчений, лікар-практик і професор Московського генерального госпіталю; надійшов в 1757 р з Київської духовної академії в Петербурзький генеральний госпіталь, де в 1760 році отримав звання лікаря. У 1761 р відправлений в Лейденський університет, де в 1765 році отримав ступінь доктора медицини за дисертацію: "de semimetallo Nickel, cui pag. 21 accedit examen medicum modi, quo vulgus expilaro ulcera solet (волосиста)". Після повернення в тому ж році в Росію призначений професором. У 1768 р видав переклад Шрейбера: "Manuductio ad cognoscendos et curandos morbos, cui accedit appendix de morbis sexus sequioris atque infantum", в передмові до якого критично поставився до своїх товаришів по хірургічної школі. Виниклі внаслідок цього неприязні стосунки змусили його вийти у відставку в 1769 р і зайнятися приватною практикою.

Біографічний словник. 2000.