Плювіограф - це ... Що таке плювіограф?

плювіографа -а; м. [від лат. pluvia - дощ і грец. graphō - пишу] Спец. Самописний прилад для реєстрації кількості випадних рідких атмосферних опадів, їх інтенсивності та часу випадання. * * * Плювіограф (від лат. Pluvia - дощ і ... граф), самописний прилад для реєстрації кількості рідких атмосферних опадів, їх інтенсивності та часу випадання. * * * ПЛЮВІОГРАФПЛЮВІОГРАФ (від лат. Pluvia - дощ і "граф"), самописний прилад для реєстрації кількості рідких атмосферних опадів ( см. ОПАДИ), їх інтенсивності та часу випадання.

Енциклопедичний словник. 2009.