Біографічний словник

Плетенецький Єлисей

Плетенецький Єлисей - це ... Що таке Плетенецький Єлисей?
Плетенецький (Єлисей) - великий малоросійський громадський діяч xVII століття; в сані києво-печерського архімандрита (1599 - 1624) дбав про поліпшення чернечого життя, завів в лаврі друкарню та канцелярськими фабрику, викликав до себе вчених людей (Захарія Копистенського, Памву Беринда, Тарасія Земков, Лаврентія Зизанія і мн. ін.), видавав книги, переважно богослужбові, сприяв розвитку проповіді і влаштуванню шкіл, вжив заходів щодо кращому пристрої лаврської богадільні - "госпіталю для убогих". У 8 років (1616 - 1624) Плетенцкій встиг випустити з лаврської друкарні 11 видань. Здебільшого об'ємистих; для того часу це була велика друкарська діяльність. Див. Голубєва "Петро Могила" (I, 265 - 282). Н. С-в.

Біографічний словник. 2000.