Планування - це ... Що таке планування?

ПЛАНУВАННЯ 1. ПЛАНУВАННЯ см. 1. Планувати. 2. ПЛАНУВАННЯ см. 2. Планувати. * * * Планірованіеразработка планів економічного і соціального розвитку, а також комплексу практичних заходів щодо їх виконання. На мікроекономічному рівні виступає як внутрипроизводственное, внутрішньофірмове планування. На макроекономічному рівні - важливий елемент системи управління суспільством і засіб здійснення соціально-економічної політики держави. Охоплює власне розробку плану, організацію і контроль за його виконанням. Розрізняють директивне і "індикативне" планування (див. Програмування економічне). У першому випадку планування - центральна ланка державного керівництва народним господарством, у другому - один з елементів державного регулювання економіки. Історичний досвід здійснення директивного, централізованого планування в СРСР ( "п'ятирічки") і ряді інших країн показав, що жорстка система замовлень, рознарядок, фондування ресурсів і т. П. Позбавляє виробника самостійності, ініціативи, стимулів до розвитку, веде до уповільнення темпів економічного зростання і в кінцевому рахунку до диспропорцій і іншим кризовим явищам в народному господарстві. * * * ПЛАНІРОВАНІЕПЛАНІРОВАНІЕ, розробка планів економічного і соціального розвитку, а також комплексу практичних заходів щодо їх виконання.На мікроекономічному рівні виступає як внутрипроизводственное, внутрішньофірмове планування. На макроекономічному рівні - важливий елемент системи управління суспільством і засіб здійснення соціально-економічної політики держави. Охоплює власне розробку плану, організацію і контроль за його виконанням. Розрізняють директивне і "індикативне" планування (див. Програмування економічне ( см. програмування ЕКОНОМІЧНЕ)). У першому випадку планування - центральна ланка державного керівництва народним господарством, у другому - один з елементів державного регулювання економіки. Історичний досвід здійснення директивного, централізованого планування в СРСР ( "п'ятирічки") і інших країнах показав, що жорстка система замовлень, рознарядок, фондування ресурсів і т. П. Позбавляє виробника самостійності, ініціативи, стимулів до розвитку; веде до уповільнення темпів економічного зростання і в кінцевому рахунку до діспропо? Ɛ β ܠ і іншим кризовим явищам в народному господарстві.

Енциклопедичний словник. 2009.