Педофілія - ​​це ... Що таке педофілія?

педофілів -і; ж. [Від грец. pais (paidos) - дитя і phileō - люблю] Статеве збочення, що виявляється в задоволенні своєї чуттєвої пристрасті з дитиною, дітьми. // Статевий потяг до дітей. * * * Педофілія (від грец. Páis, рід. П. Paidós - дитя і ... філія), різновид статевого збочення; статевий потяг до дітей. * * * ПЕДОФІЛІЯПЕДОФІЛІЯ (від грец. Pais, рід. П. Paidos - дитя і грец. Phileo - люблю), статеве збочення; статевий потяг до дітей.

Енциклопедичний словник. 2009.