Педагогіка - це ... Що таке педагогіка?

ПЕДАГОГІКА -і; ж. [Грец. paidagōgikē] Наука про виховання, освіту і навчання. Книга з педагогіки. Вчитися педагогіці. Дитяча п. П. сімейного виховання. Вузівська п. Історія педагогіки. * * * педагогіка (грец. Paidagógiké), наука про виховання і навчання людини. Розкриває закономірності формування особистості в процесі освіти. Педагогічні вчення з'явилися на Стародавньому Сході (VI-V ст. До н. Е.) І в Стародавній Греції (V-IV ст. До н. Е.) Як частина філософських систем. У XVII-XIX ст. специфіка педагогіки була виявлена ​​в теоріях Я. А. Коменського, Ж. Ж. Руссо, І. Г. Песталоцці, Й. Ф. Гербарта, А. Дістервега та ін. Важливе значення в розвитку вітчизняної педагогіки мали праці К. Д. Ушинського, Н. І. Пирогова, Л. Н. Толстого, В. П. Вахтерова, П. Ф. Каптерева і ін. Проблеми освіти вирішуються в сучасній педагогіці на основі філософських концепцій людини, соціально-психологічних і психофізіологічних досліджень.

Енциклопедичний словник. 2009.