Отоліти - це ... Що таке отоліти?

отоліти (від ото ... і ... літ) (статоліти), тверді освіти, розташовані на поверхні клітин, що сприймають різні механічні подразнення; частина органу рівноваги у деяких безхребетних, всіх хребетних і людини. * * * ОТОЛІТИОТОЛІТИ (від ото ... ( см. ОТО ... (частина складних слів)) і грец. Lithos - камінь; також статоліти), тверді освіти, розташовані на поверхні клітин, що сприймають різні механічні подразнення; частина органу рівноваги у деяких безхребетних, всіх хребетних і людини.

Енциклопедичний словник. 2009.