Орогенез - це ... Що таке орогенез?

орогенез (від грец. Óros - гора і ... генез), сукупність інтенсивних висхідних вертикальних тектонічних рухів, складчастості і розривів. * * * ОРОГЕНЕЗОРОГЕНЕЗ (від грец. Oros - гора і ... генез ( см. Партикуляризм в теології)), сукупність інтенсивних висхідних вертикальних тектонічних рухів, складчастості і розривів ( см. тектонічних РОЗРИВІ ).

Енциклопедичний словник. 2009.