Оперон - це ... Що таке оперон?

оперонучасток бактеріальної хромосоми, що включає групу функціонально пов'язаних структурних генів і регуляторні елементи. Вхідні в оперон гени контролюють синтез ферментів, які здійснюють певні види метаболічної активності. Наприклад, в триптофанового оперон зосереджені гени, що кодують ферменти, необхідні для синтезу амінокислоти триптофану. У оперон або все гени активні, або всі вони не працюють. Мабуть, в оперон організовано більшість генів прокаріотів. * * * ОПЕРОНОПЕРОН, ділянку генетичного матеріалу, що складається з 1, 2 і більше зчеплених структурних генів, які кодують білки (ферменти), які здійснюють послідовні етапи біосинтезу будь-якого метаболіту. У оперон еукаріот входить, як правило, 1 структурний ген. Оперон містить регуляторні елементи.

Енциклопедичний словник. 2009.