Окупація - це ... Що таке окупація?

ОКУПАЦІЯ -і; ж. [Лат. occupatio] Тимчасове насильницьке заняття збройними силами якого-л. держави чужій території. Про. країни, міста. Постраждати від окупації. Бути в окупації (виявитися на захопленій ворогом території). Окупаційний, -а, -е. Про. режим. О-а зона. Про перші війська, влади. * * * окупація (від лат. Occupatio - захоплення) військова, в міжнародному праві тимчасове заняття озброєними силами території противника. Режим військової окупації регулюється 4-й Гаазької конвенції 1907, Женевської конвенції 1949 "Про захист цивільного населення", Гаазькою конвенцією 1954 "Про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту". * * * ОККУПАЦІЯОККУПАЦІЯ (від лат. Occupatio - захоплення) у військовій справі, в міжнародному праві тимчасове заняття озброєними силами території противника. Режим військової окупації регулюється 4-й Гаазької конвенції 1907, Женевської конвенції 1949 "Про захист цивільного населення", Гаазькою конвенцією 1954 "Про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту".

Енциклопедичний словник. 2009.