Енциклопедичний словник

Національна мова

Національна мова - це ... Що таке національна мова?

національний язикязик нації, що склався в процесі її розвитку; система декількох форм існування мови: літературна мова (усна і письмова форми), народно-розмовні різновиди мови і діалекти. * * * НАЦІОНАЛЬНИЙ ЯЗИКНАЦІОНАЛЬНИЙ МОВУ, мова нації, що склався в процесі її розвитку; система декількох форм існування мови: літературна мова (усна і письмова форми), народно-розмовні різновиди мови і діалекти.

Енциклопедичний словник. 2009.