Монолог - це ... Що таке монолог?

МИНУЛОГО -а; м. [від грец. monos - один і logos - слово] 1. Велика мова однієї особи, звернена до слухачів чи до самого себе. Мовлення м. Перед присутніми. Звернутися з монологом до слухачів. Повчальний м. Батька. 2. Частина драматичного твору, що представляє собою таку промову якогось л. дійової особи. Вивчити монологи Чацького. Слухати м. Отелло. Монологічний, -а, -е. М-ая мова. * * * монолог (від моно ... і грец. Lógos - мова), розгорнуте висловлювання однієї особи; переважна форма в ліриці, важлива - в епічних, особливо драматичних жанрах. У оповідної прозі XIX-XX ст. поширений "внутрішній монолог" героїв. * * * МОНОЛОГМОНОЛОГ (від моно ... ( см. МОНО ... (частина складних слів)) і грец. Logos - мова), розгорнуте висловлювання однієї особи; переважна форма в ліриці, важлива - в епічних, особливо драматичному, жанрах. У оповідної прозі 19-20 вв. поширений "внутрішній монолог" героїв.

Енциклопедичний словник. 2009.