Мінералізація - це ... Що таке мінералізація?

мінералізації -і; ж. 1. Перетворення органічних речовин в мінерали, мінеральні сполуки. М. рослин. 2. Насичення або насиченість чогось л. мінеральними солями. Процес мінералізації грунту. Ступінь мінералізації води. * * * мінералізація1) процес відкладення рудного речовини рудоносними розчинами, газами, расплавами. 2) Процес перетворення органічних речовин (рослинних і тваринних залишків) в більш прості неорганічні (CO 2 , NH 3 , CaCO 3 і ін.); протікає, наприклад, при грунтоутворенні, осадконакоплении. Мінералізація органічних речовин за допомогою спалювання (так зване озолення) використовується як попередня стадія хімічного аналізу. 3) Загальна масова частка в воді розчинених неорганічних речовин. 4) Процес насичення води неорганічними речовинами.

Енциклопедичний словник. 2009.