Металлотермія - це ... Що таке Металлотермія?

Металлотермія (від метали і греч. thérmē - жар, тепло), металургійні процеси, засновані на відновленні металів з їхніх сполук (оксидів, галогенідів та ін.) більш активними металами і протікають з виділенням теплоти ( наприклад, Алюмінотермія, магніетермія). Розрізняють позапічні, електро опечние і вакуумні металотермічних процеси. * * * МЕТАЛЛОТЕРМІЯМЕТАЛЛОТЕРМІЯ (від метали ( см. МЕТАЛИ) і грец. therme - жар, тепло), металургійні процеси, засновані на відновленні металів з їхніх сполук (оксидів, галогенідів та ін .) більш активними металами і протікають з виділенням теплоти (напр., Алюмінотермія, магніетермія). Розрізняють позапічні, електропічні і вакуумні металотермічних процеси.

Енциклопедичний словник. 2009.