Енциклопедичний словник

Математичне програмування

Математичне програмування - це ... Що таке математичне програмування?

математичне программірованіераздел математики, присвячений теорії та методів розв'язання задач про знаходження екстремумів функцій на множинах, що визначаються деякими обмеженнями (рівностями або нерівностями). Якщо досліджувана функція лінійна (1-го ступеня) і задана на безлічі, заданому лінійними рівностями і нерівностями, то відповідний розділ математичного програмування називається лінійним програмуванням. Математичне програмування називається також оптимальним програмуванням. Слід відрізняти від програмування на ЕОМ. * * * МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАММІРОВАНІЕМАТЕМАТІЧЕСКОЕ програмування, розділ математики, присвячений теорії та методів розв'язання задач про знаходження екстремумів функцій на множинах, що визначаються деякими обмеженнями (рівностями або нерівностями). Якщо досліджувана функція лінійна (1-го ступеня) і задана на безлічі, заданому лінійними рівностями і нерівностями, то відповідний розділ математичного програмування називається лінійним програмуванням. Математичне програмування називається також оптимальним програмуванням. Слід відрізняти від програмування ( см. програмування) на ЕОМ.

Енциклопедичний словник.2009.