Человекохіщнік - це ... Що таке человекохіщнік?
челов'екох'іщнік (1 Тим. 1: 10) - работоргівець або викрадач людей (з метою продажу або отримання викупу) ( СРН. Вих . 21: 16; Об. 18: 13). Слів, що стоять в дужках, в оригіналі немає.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.