Мальтоза - це ... Що таке мальтоза?

мальтози -и; ж. [Англ. maltose] цукристі речовини, що виходить при дії солоду на крохмаль; проміжний продукт розщеплення крохмалю (в пивоварінні і винокуріння); солодовий цукор. * * * Мальтоза (солодовий цукор), дисахарид, утворений двома залишками глюкози. В живих організмах утворюється при розщепленні крохмалю та глікогену ферментами амілазами, в великих кількостях - в пророслих зернах (солоді) ячменю та інших зернових. * * * МАЛЬТОЗАМАЛЬТОЗА (солодовий цукор), дисахарид, утворений двома залишками глюкози. В живих організмах утворюється при розщепленні крохмалю та глікогену ферментами амілазами ( см. АМІЛАЗИ), у великих кількостях - в пророслих зернах (солоді) ячменю та ін. Зернових.

Енциклопедичний словник. 2009.