Майорат - це ... Що таке майорат?

Майорату -а; м. [лат. majoratus] У Росії до 1917 р і деяких інших країнах: феодальний порядок спадкування, при якому земельне володіння переходить до старшого сина або до старшого в роді; земельне володіння або маєток, на яке поширюється таке право успадкування. * * * Майорат (від лат. Major - старший), в цивільному праві форма успадкування нерухомості (перш за все земельної власності), при якій вона переходить повністю до старшого із спадкоємців. Спрямована на збереження і зміцнення великих земельних володінь. * * * МАЙОРАТМАЙОРАТ (від лат. Major - старший), в цивільному праві - форма успадкування нерухомості (перш за все земельної власності), при якій вона переходить повністю до старшого із спадкоємців. Спрямована на збереження і зміцнення великих земельних володінь.

Енциклопедичний словник. 2009.