Світлотехніка - це ... Що таке світлотехніка?

СВЕТОТЕХНИКА -і; ж. Галузь науки і техніки - теорія і практика отримання і застосування світла. Шляхи розвитку світлотехніки. Світлотехнічний, -а, -е. С-ая лабораторія. * * * светотехнікаобласть науки і техніки, що займається дослідженням принципів і розробкою способів генерування, просторового перерозподілу, вимірювання характеристик оптичного випромінювання (світла), а також перетворення енергії світла в інші види енергії. * * * СВЕТОТЕХНІКАСВЕТОТЕХНІКА, область науки і техніки, що займається дослідженням принципів і розробкою способів генерування, просторового перерозподілу, вимірювання характеристик оптичного випромінювання (світла), а також перетворення енергії світла в ін. Види енергії.

Енциклопедичний словник. 2009.