Пасив - це ... Що таке пасив?

ПАССИВ -а; м. [від лат. passivus - пасивний, недіяльний] 1. бухг. Сукупність боргів і зобов'язань підприємства (противоп.: Актив). П. банку. Підрахувати п. // Негативні сторони, недоліки кого-, чого-л. Йому в п. Слід поставити заздрість. 2. Лінгва. Пасивний стан дієслова. Пасивний, -а, -е. П-ті банківські операції. П-ая граматична конструкція. * * * пасив (від лат. Passivus - недіяльний), одна з двох сторін балансу бухгалтерського; показує джерела коштів господарства за їх складом, цільовим призначенням і приналежності. * * * ПАССІВПАССІВ (зобов'язання) (від лат. Passivus - недіяльний), в бухгалтерському обліку ( см. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК) - один з розділів бухгалтерського ( см. БАЛАНС БУХГАЛТЕРСЬКИЙ) балансу, ( см. БАЛАНС БУХГАЛТЕРСЬКИЙ) який включає загальну заборгованість фірми (неоплачені рахунки постачальників, заборгованість по податках і ін.). Пасиви показують, з яких джерел сформовано капітал фірми.

Енциклопедичний словник. 2009.