Біографічний словник

Козмін Микола Кіровіч

Козмін Микола Кіровіч - це ... Що таке Козмін Микола Кіровіч?
Козмін Микола Кіровіч - історик літератури. Народився в 1873 році. Закінчив курс історико-філологічного факультету Санкт-Петербурзького університету. Складається членом вченої комітету міністерства народної освіти і Пушкінської комісії при Академії Наук. Головні його праці: "Нариси з історії російського романтизму. Н. А. Польовий, як виразник літературних напрямів сучасної йому епохи" (СПб., 1903); "Про перекладної й оригінальної літератури кінця xVIII і початку XIX століть у зв'язку з поезією Жуковського" (СПб., 1904); "Н. І. Надєждін. Життя і науково-літературна діяльність" (СПб., 1912).

Біографічний словник. 2000.