Хаці - це ... Що таке Хаці?
Х'аці (1Пар. 2: 52) - см. Галменюхот, Манахату, а.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.