Хархас - це ... Що таке Хархас?
Харх'ас (4Цар. 22: 14 ) - хранитель одягу (?), предок пророчиці Хульда (у 2Хр. 34: 22 названий Хасра).

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.