Ільїн - це ... Що таке Ільїн?
Ільїн - російські дворянські пологи. Один з них походить від останнього князя Галицького (Галича північного) Дмитра Івановича, який жив в кінці xIV століття. У XVII столітті Ільїн служили стольниками, стряпчими і воєводами. Цей рід Ільїних внесений в VI частину родовідних книг Тульської і Рязанської губерній (Гербовник, VIII, 8). Інший рід Ільїних походить від палацового ключника Тимофія Ільїна, син якого, Денис, був у другій половині XVII століття стольником. Цей рід внесений в III частина родоводу книги Тверської губернії. Решта пологи Ільїних, числом близько 100, пізнішого походження. В. Р.

Біографічний словник. 2000.