Хашавнея - це ... Що таке Хашавнея?
Хаш'авнія -а) (Неєм. 3: 10) - батько (предок) Хаттуш; б) (Неєм. 9: 5) - аналог. Бані, б.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.