Хамата - це ... Що таке Хамата?
Хамаф'ей (1Пар. 1: 16) - один з синів Ханаана і родоначальник племен, що населяли землю Емаф ( см. ) (в Побут. 10: 18 названий Хімафей).

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.