Хелед - це ... Що таке Хелед?
Хел'ед (1Пар. 11: 30) - син (нащадок ) Ваани, Хетофафянін ( см. нетоф'янин, а).

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.