Гужевський - це ... Що таке Гужевський?
Гужевський - дворянський рід, що походить від Петра Гужевський, який володів у 1610 р маєтком з селами. Запис в vI частини родовідних книг Ковенської і Віленської губерній.

Біографічний словник. 2000.