Біографічний словник

Великопольського

Великопольського - це ... Що таке Великопольського?
Великопольського - дворянський рід, який виїхав з Польщі, жалуваний в 1595 (7103) та інших роках маєтками. Гавриїл Митрофанович і Анфіноген Купріянович згадуються в коливанських поході 1540 р Димитрій Федорович перебував воєводою в казанському поході 1544 року, а Іван Михайлович і Яків Іванович перебували воєводами в Полоцькому поході 1551 р Пор. Гербовник, iII, 46. Алфьоров Миколайович Великопольський 1606 р служив в Великих Луках. Потомство його записано в VI частини родовідної книги Псковської губернії. Багато з цього роду Великопольського, за недостатністю представлених доказів, затверджені Герольд лише з особистих заслуг. В. Р-в.

Біографічний словник. 2000.