Голубцова - це ... Що таке Голубцова?
Голубцова - російські дворянські пологи. Родоначальником першого з них був Іван Голубцов, товариський син боярський, який володів маєтками в першій половині xVI століття. Син його Степан брав участь в Казанському поході (одна тисяча п'ятсот п'ятьдесят дві). Його син Костянтин переведений на службу в Уфу, де служили в числі дітей боярських його нащадки. Про Федора Олександровича Голубцова см. Рід Голубцова внесений в III частина родовідних книг Псковської і Санкт-Петербурзької губерній і в матрикули ліфляндського і Естляндського дворянства. Інший рід Голубцова походить від Гавриїла Семеновича Голубцова, володів маєтками в 1672 р Його потомство згасло в половині XVIII ст. Є ще три роду Голубцова нового походження. В. Р.

Біографічний словник. 2000.