Буття 46: 21 - це ... Що таке Буття 46: 21?
Сини Веніяминові: Бела і Бехер і Ашбела; Гера і Нааман, Ехі і Рош, МУПП і хуппа і Ард. 1Пар. 7: 6 1Пар. 8: 1

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.