Буття 46: 17 - це ... Що таке Буття 46: 17?
Сини Ашер: Їмна і Їшва, і Їшві, і Бріа, і Серах, сестра їх. Сини Верії: Хевер і Малкіїл. 1Пар. 7: 30

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.