Буття 45: 22 - це ... Що таке Буття 45: 22?
Кожному з них він дав переміни одежі, а Веніяминові дав три сотні срібняків і п'ять перемін одежі

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.