Буття 3: 16 - це ... Що таке Буття 3: 16?
До жінки промовив до неї: Сильно, помножу терпіння твої та болі вагітности твоєї Ти в муках народжувати дітей; і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. 1Кор. 14: 34

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.