Буття 25: 4 - це ... Що таке Буття 25: 4?
Сини Мідіянові: Ефа, і Етер, Ханох, Авіда і Елдаа. Всі ці сини Кетури.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.