Буття 11: 16 - це ... Що таке Буття 11: 16?
Евер жив тридцять чотири роки, і породив Фалека. 1Пар. 1: 19

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.