Буття 11: 10 - це ... Що таке Буття 11: 10?
А оце нащадки Сима: Сим був віку ста літ, і породив Арфаксада, через два роки після потопу; 1Пар. 1: 17 1Пар. 1: 18

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.