Буття 10: 14 - це ... Що таке Буття 10: 14?
патрусів, каслухів, що звідси пішли филистимляни, і кафторів. Втор. 2: 23

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.