Біографічний словник

Фрейтаг Федір Карлович

Фрейтаг Федір Карлович - це ... Що таке Фрейтаг Федір Карлович?
Фрейтаг (Федір Карлович, theodor Fridrich Freytag, 1800 - 1859) - філолог, саксонський підданий. Освіту здобув в Дерптському університеті; був професором грецької і латинської словесності в Рішельєвському ліцеї, потім професором римської словесності та старожитностей в Санкт-Петербурзькому університеті і помічником директора Імператорського Ермітажу. Ф. володів великою вченістю, про що свідчать два його видання: "Virorum doctorum epistolae selectae ad Bilib Pirchhemium, Isach. Camerarium Car. Clusium et Julium" (Лейпциг, 1831) і "Homeri Iliadis primi duo libri", з коментарями (Санкт Петербург, 1837). Надруковані ще дві актові промови: "De laudibus Grecarum litterarum" і "De litterarum studiis bene prudenterque instituendis". Див. В. В. Григор'єв "Імператорський санкт-петербурзький університет протягом перших 50 років його існування" (Санкт-Петербург, 1870); "Album academicum der Kaiserl. Universit Dorpat" (1889); Міхневич "Історичний огляд 40-річчя Рішельєвського ліцею з 1817 по 1857 роки" (Одеса, 1858).

Біографічний словник. 2000.