Біографічний словник

Фокке Микола Федорович

Фокке Микола Федорович - це ... Що таке Фокке Микола Федорович?
Фокке (Микола Федорович, 1838 - 1902) - філолог. Закінчив курс в СПб. університеті; викладав стародавні мови, був окружним інспектором спб. навчального округу і членом вченої комітету Міністерства народної освіти (1880 - 1884), пізніше - професором класичної філології в університеті св. Володимира і в ніжинському історико-філологічному інституті. Його праці: "Граматика грецької мови" (СПб., 1870); "До читання церковного грецького тексту" (Київ, 1886); "До синтаксису грецького новозавітній мови і візантійського" (М., 1887). Переклав, з примітками, "Історію філософії" Ібервег (т. I, ч. I, СПб., 1876).

Біографічний словник. 2000.