Фейз-ханів - це ... Що таке Фейз-ханів?
Фейз-ханів (мулла) - орієнталіст, родом з татар Симбірської губернії. У 1857 р був запрошений в Петербурзький університет лектором татарського і турецького мов. Відмінно знав арабську мову і, під впливом Казем-бека і академіків Дорна і Вельямінова-Зернова, засвоїв європейські прийоми для вчених досліджень. У 1862 р з'явилася, в літографованому вигляді, його "Коротка граматика татарської мови"; в "Известиях Імператорського Російського археологічного товариства" (том iV) він надрукував: "Три надгробних булгарських написи"; в московському головному архіві міністерства закордонних справ списав документи на татарською мовою щодо Криму, результатом чого з'явився в 1864 р величезний том: "Матеріали для історії Кримського ханства". Їздив в м Касимов для вивчення надгробних пам'ятників касимовских царів і царевичів. Помер в 1866 р, на 38 році життя. Н. В.

Біографічний словник. 2000.