Епікурейські філософи - це ... Що таке епікурейські філософи?
епікур'ейскіе філ'ософи (Діян. 17: 18) - послідовники філософської школи, заснованої Епікура (342-270 рр. до-РХ ), родом з острова Самос, який вчив, що кінцевою метою будь-якого людського прагнення є задоволення (безтурботність, відсутність страждань), яке є наслідком мудрості, спр ливості, дружби. Страждання ж по його вченню є наслідком пристрастей і страху. Іноді його вчення представляється як культ чуттєвих насолод. До епікурейця належав Лукрецій (1 в. до-РХ ), відомий своєю працею " Про природу речей ".

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія.. арх. Никифор. 1891.