Біографічний словник

Добровольський Євген Пантелеймонович

Добровольський Євген Пантелеймонович - це ... Що таке Добровольський Євген Пантелеймонович?
Добровольський Євген Пантелеймонович - статистик. Народився в 1864 р Після закінчення курсу в Петровської землеробської академії працював в земських статистичних бюро - катеринославському, уфимському і нижегородському, потім перейшов в місто Омськ, в організовану міністерством землеробства і державного майна статистичну експедицію по дослідженню степових областей. З 1904 р завідує статистичними відділенням чернігівської губернії земської управи. Найголовніші статистичні роботи Добровольського (особливо по оцінці лісів) поміщені в "Матеріалах до оцінки земель Нижегородської губернії" (по Семенівському, Лукояновского, Васільсурске і Горбатовська повітах) і в працях названої вище експедиції.

Біографічний словник. 2000.