Длужневскій - це ... Що таке Длужневскій?
Длужневскій - російсько- польський дворянський рід, герба Доленга. Завиша Длужневскій, предок цього роду, був подчашия і старостою Плоцьк в 1435 р Рід цей розділився на п'ять гілок, внесених в i, II, III і VI частини родовідних книг Віленської, Гродненської, Київської, Мінської та Подільської губерній. Є ще рід Длужневскій, герба Прус 3-й, висхідний до половини XVII століття, що відбувається з воєводства Плоцького і внесений в родовідні книги дворян Царства Польського. В. Р.

Біографічний словник. 2000.