Втор. 20: 17 - це ... Що таке Втор. 20: 17?
Але конче вчиниш їх закляттям: хіттеянина і амореянина, і ханаанеянина, і періззеянина, і хіввеянина, і євусеянина, як повелів тобі Господь Бог твій, Втор. 7: 1 Втор. 7: 2

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.