Втор. 20: 12 - це ... Що таке Втор. 20: 12?
Якщо ж він не погодиться на мир з тобою і буде вести з тобою війну, то осади його ,

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.