Втор. 2: 16 - це ... Що таке Втор. 2: 16?
Коли ж перевелися всі військові і вимерли з-посеред народу,

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.