Втор. 11: 32 - це ... Що таке Втор. 11: 32?
і будете додержувати всі постанови і закони [Його] , які я сьогодні даю вам .

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.