Біографічний словник

Даневський Всеволод Піевіч

Даневський Всеволод Піевіч - це ... Що таке Даневський Всеволод Піевіч?
Даневський, Всеволод Піевіч - юрист (1852 - 1898). Закінчив курс на юридичному факультеті Московського університету. У 1877 р представив pro venia legendi дисертацію "Нарис новітньої літератури з міжнародного права". У 1879 році захистив магістерську дисертацію "Історичний нарис нейтралітету і критика паризької морської декларації" в 1882 р - докторську дисертацію "Система політичної рівноваги і легітимізму і початок національності в їх взаємної зв'язку". Складався професором Харківського університету по кафедрі міжнародного права; читав також курс кримінального права і процесу. Написав ще "Посібник до вивчення історії та системи міжнародного права" (2 випуск, 1892).

Біографічний словник. 2000.